Project : De Virtual Reality Orkest Ontdekker
Opdrachtgever : Rotterdams Philharmonisch Orkest

De Virtual Reality bril Orkest Ontdekker voor het Rotterdams Philarmonisch Orkest.
Beleef een 3D-ervaring met het Rotterdams Philarmonisch Orkest. Stap mee op het podium midden tussen het orkest en beluister en bekijk deze van verschillende posities.
Je kan met je neus op de trompettist staan om te kijken en horen wat hij doet, of sta je liever op de plek van de dirigent zodat je het hele orkest kan laten spelen?
Het bijzondere is dat je ook echt mag rondwandelen in een “gamewereld” om de instrumenten te leren kennen, te beluisteren en te bespelen.
Zo kan je op onderzoek uitgaan en kan je zelf kiezen bij welk instrument je, in het “echt”, middenin het orkest wilt staan.
Dit is een echt gefilmde wereld waar je volledig om je heen kan kijken. En dat voelt realistisch!

Een project van Chantalla Pleiter in opdracht van Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

The Virtual Reality glasses Orchestra Discoverer for the Rotterdam Philarmonic Orchestra.
Experience a 3D experience with the Rotterdam Philarmonic Orchestra. Join the stage in the middle of the orchestra and listen to and view these from different positions.
You can stand with your nose on the trumpet player to see and hear what he is doing, or do you prefer to be in the conductor’s place so that you can have the entire orchestra play?
The special thing is that you can really walk around in a “game world” to get to know, listen to and play the instruments.
In this way you can research and you can choose for yourself which instrument you want to be in the middle of the orchestra in real life.
This is a really filmed world where you can fully see around you. And that feels realistic!

A project by Chantalla Pleiter for the Rotterdam Philharmonic Orchestra.

Happy Ship (CG and programming)
Mass Audio (360 audio)
Culture Crew, Vincent Jacobs (360 video)
Green Couch (composing CG audio)
Pieter van Dijken (grafisch vormgeving)