Project : City of the Future / GSMA (VR experience)
Opdrachtgever : 3D-Mike.com | Klant : Mediamonks

Ter ondersteuning van GSMA om te laten zien hoe de ontwikkelingen in mobiele technologie in de toekomst steden zullen vormen, heeft MediaMonks een VR- en webervaring gecreëerd voor de Mobile World Conference in Barcelona. Met behulp van een VR-headset en cursor konden gebruikers navigeren in een futuristische stad. Ze maakten een reeks keuzes met betrekking tot mobiele technologie en 5G-inzet, waarbij elke keuze een onmiddellijk en zichtbaar effect had op de stad. De ervaring was een van de belangrijkste attracties in het VIP-gebied van de conferentie, exclusief gereserveerd voor 1500 beleidsmakers, waaronder ministers en CEO’s.

Happy Ship maakte de volledige VR ervaring, plus de 3D elementen voor de WebGL site.

To help GSMA showcase how developments in mobile technology will shape cities in the future, MediaMonks created a VR and web experience for the Mobile World Conference in Barcelona. Using a VR headset and cursor, users navigated their way around a futuristic city. They made a series of choices regarding mobile technology and 5G deployment, with each choice having an immediate and visible effect on the city. The experience was one of the key attractions in the conference’s VIP area, exclusively reserved for 1,500 policymakers, including government ministers and CEOs.

Happy Ship created the complete VR experience and the 3D elements for the webGL site.

Experience The City Of The Future