Project | Odyssey Momentum
Opdrachtgever | Odyssey

Odyssey Momentum is een online evenement van 49 uur waar complexe 21e-eeuwse uitdagingen worden opgelost. Hier wordt een meeslepende ervaring gecombineerd met een game- en vergaderontwerp dat volledig gericht is op samenwerking.
Odyssey Momentum is de première van de online massa-samenwerkingsarena: een volledig nieuwe virtuele wereld in web3GLwaar verbindingen, partnerschappen en waardevolle oplossingen worden opgebouwd.
Happy Ship heeft de omgeving en effecten vormgegeven en ontworpen, diverse andere partijen betrokken bij de integratie van alle andere facetten van dat online samenwerkingsplatform!bouwde samen met verschillende andere teams een Unity-omgeving waar de teams samen kunnen komen en samenwerken.
De meeste artistieke ontwerpen en uitvoering zijn door ons gedaan. Odyssey Momentum …   BADGES!!!!!!!!!

Odyssey Momentum is an online event of 49 hours where complex 21st-century challenges are solved. Here, an immersive experience is combined with a game and meeting design that is completely focused on collaboration.
Odyssey Momentum is the premiere of the online mass collaboration arena: a completely new virtual world in web3GL where connections, partnerships, and valuable solutions are built.
Happy Ship build together with several other teams a Unity environment for the teams to come together and collaborate.
Most of the artistic designs and implementation were done by us. Odyssey Momentum