Project | Wildpark de Pioniers
Opdrachtgever | de Wonderlijke Wereld

Aan de westelijke rand van de stad Groningen liggen, op het terrein van de voormalige SuikerUnie, de vloeivelden, reusachtige waterbassins waarin afvalwater van de suikerindustrie werd gezuiverd. Nu is het verwilderd gebied met bijzondere flora en fauna. Hier presenteert op het festival Noorderzon De Wonderlijke Wereld de audio & Augmented Reality tour Wildpark De Pionier waar de vrije mens leeft, wars van de consumptiemaatschappij en wegwerpsamenleving. Gewapend met een koptelefoon en een VR-bril gaat de bezoeker tijdens ‘Wildpark De Pionier’ het bos in. Een ongekend verrassende tocht, een lustparadijs voor oog en oor.

Wildpark de Pionier is ontwikkeld door Floris Maathuis en Chantalla Pleiter in samenwerking met Bram Esser, Happy Ship studio en PM ‘O Sullivan. Deze creatieve makers hebben eerder in diverse onderlinge gelegenheidscombinaties aan projecten gewerkt die de grenzen tussen de verschillende disciplines oprekken en verbinden.

On the western edge of the city of Groningen, on the site of the former Sugar Union, are the flood fields, gigantic water basins in which waste water from the sugar industry was treated. Now it is a wild area with special flora and fauna. Here at the Noorderzon festival De Wonderlijke Wereld presents the audio & Augmented Reality tour Wildpark The Pioneers, where free people live, averse to the consumer and throwaway society.