Soep (10 min.)
Christa Moesker | Happy Ship

Een schipbreukeling en de oceaan in een confronterende wals!

Een schipbreukeling zit vast op een kleine zandbank. Op een dag graaft hij een plastic metselkuip uit het zand en probeert daarmee aan het eiland te ontsnappen. De zee heeft echter andere plannen en neemt de schipbreukeling mee op een confronterende excursie.

  • van de regisseur

De aanleiding voor het maken van deze film was de containerramp in 2019 voor de kust van Nederland, toen een schip lading verloor en er honderden containers in zee verdwenen en de troep aanspoelde op stranden en dijken. Weet je hoeveel rommel er nog steeds in zee ligt?

Soep is een korte animatiefilm die daar over gaat. Het is een verhaal over de mens en de zee. Over een schipbreukeling, zijn wanhoop, zijn pogingen om zijn huid te redden. Over de zee, constant aanwezig, af en aanrollend, meedogenloos en zachtzinnig. Het is een film over schoonheid en rotzooi. Over het aanvaarden van consequenties.

  • credits

Christa Moesker                 screenplay, direction, animation
Ellie van den Bos                screenplay, text editing
Paul Driessen                      script support

Carolien Kok                        coloring, animation

Anco Dijkman                      additional artwork
Matthijs van der Veer       music, sound design

Wart Wamsteker               soundmastering
Bastiaan Hooimeijer        postproduction

Marlon Regien                   postproduction
Martin Venema                 production

In samenwerking met het Filmfonds, Kunstraad Groningen, de Waddenvereniging en CleanUpXL

Produced by Happy Ship                                                                                    SOEP ©2023 Happy Ship

  • waar te zien? | where to watch?

4 juni 2023                    FRAMED  2023 animatiefestival                           Forum Groningen, NL
12 aug 2023                  La Guarimba Film festival/grotto di picoli           Calabria, Italy
19 aug 2023                   Waddenvereniging                                                    Buitenbioscoop Vlieland NL
21 aug 2023                   Noorderzon                                                                 Groningen, NL
26 aug 2023                  2e Utrechtse PlandelDag                                         Slachtstraat filmtheater, Utrecht, NL
17 sept 2023                 Waddenfilmfestival                                                   Pieterburen, NL
18 sept 2023                Animaze 2023                                                             Montreal, Canada
25 sept 2023                 Nederlands Filmfestival 2023                               Utrecht, Kinepolis Jaarbeurs 15:15 uur, NL
21-27 okt 2023            Cinekid 2023 / nominatie Best NL short film     Amsterdam, NL

14-29 okt 2023           De Grote ZooiZee                                                       Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
3 nov 2023                  Chicago International Children’s Film Festival   Chicago, USA

10 nov 2023                 Internationaal Film Festival Den Haag                Den Haag, NL     Climate Change/Environmental Issues/Health

7 -12 nov 2023             Noordelijk Film Festival                                          Leeuwarden, NL
12-17 nov                      Manchester Animation Festival 2023                   Manchester, UK
13-19 nov 2023          Athens Int, Children’s Film Festival                       Athens, Greece

30 nov-3 dec 2023      ICONA 2023 animation festival

——————————————

  • logline

A castaway and the ocean in a confrontational walz!

A castaway is trapped on a small sandbank. One day he digs a plastic masonry tub out of the sand and tries to escape the island with it. However, the sea has other plans and takes the castaway on a confrontational excursion.

  • directors statement

The reason for making this film was the container disaster in 2019 off the coast of the Netherlands, when a ship lost cargo and hundreds of containers disappeared in the sea and the junk washed up on beaches and dikes. Do you know how much rubbish is still in the sea?

Soep is a short animated film on this subject. It’s a story about man and the sea. It is about a castaway, his hunger and despair, and his efforts to secure his safety. About the sea, constantly present, rolling in and out, relentless and gentle. It’s a movie about beauty and mess. About accepting consequences.