Project: BOOM, virtueel boomknuffelen
Opdrachtgever: GRNN | Groninger Researchers Night Nederland

Een onderzoeksproject van Happy Ship, Chantalla Pleiter & Sander Bos, in samenwerking met dr. Roos Pals en Harry Hummel van GRNN. We onderzochten in hoeverre de tastzin bijdroeg aan het gevoel écht voor een VR-representatie van een boom te zitten. De representaties liepen van potlood-tekening naar schilderij, fotografisch, filmopnames, volledig computergestuurd, enzovoorts.